Zvoľte typ reklámacie:

Prišla mi nesprávna objednávka
Chýba mi časť objednávky (napr. stojan)
Grafický nedostatok na plakete (napr. nekvalitná fotka)
Časť objednávky dorazila rozbitá
Objednávka mi vôbec neprišla
iné

Ak je to možné, prosím, nahrajte nám sem aj fotografiu. Môžete tým urýchliť proces reklamácie.